top of page
  • Patrick Vanbelleghem

De overheid knabbelt aan ons aanvullend pensioenOp 31 maart 2022 verscheen een circulaire van het ministerie van financiën die verstrekkende gevolgen kan hebben voor onze bijkomende pensioenen. Er werd immers een nieuwe berekening van de 80% regel ingevoerd.


De betreffende circulaire brengt vanaf AJ 2022 – inkomsten 2021 de harmonisatiecoëfficiënt van zelfstandigen en loontrekkenden op een gelijke hoogte. Concreet wordt het GWP (geraamd wettelijk pensioen) voor de loopbaan van zelfstandigen voor 2021 geraamd op 25% van het bruto-inkomen (rekening houdende met minima en maxima). Voor loontrekkende en voor zelfstandigen vanaf 01.01.2021 wordt het GWP geraamd op 50% van het bruto-inkomen (rekening houdende met de minima en maxima).


Wat dit betekent in praktijk berekenen we aan de hand van enkele type-voorbeelden van bedrijfsleiders.


Ter info: Formule 80% = EPK < {(80%LNBI-GWP) x n/40 } – EPR# }x OZC

EPK : extra wettelijk pensioenkapitaal LNBI : laatste normaal beroepsinkomen GWP : geraamd wettelijk pensioen N : loopbaan EPR : extra wettelijk pensioen elders OZC : omzettingscoëfficiënt van pensioenrente naar pensioenkapitaal


Bedrijfsleider 1 :

Bedrijfsleider 1 heeft een bruto-inkomen uit de vennootschap van 45.000 EUR/jaar. Zijn/haar volledige loopbaan is hij/zij zelfstandige gedurende 40 jaar tot zijn/haar wettelijke pensioendatum. Hij/zij is gehuwd.

We gaan voor de eenvoud er vanuit dat de premie voor opbouw van zijn aanvullend pensioen enkel via IPT gebeurt en dat de premies vrij zij van kosten en geen opbrengsten kennen.


Berekening 1.1 = 80% berekening per eind 2020 (voor de circulaire)


Bruto loon 45.000 EUR 80% 36.000 EUR GWP (45.000x 25% < 15.911,04) 15.911,04 EUR -------------- EPR 20.088,96 EUR loopbaanbreuk 40/40 x 1 omzetting rente naar kapitaal x 16,1004 winstdeelnamecorrectie : 1,2 ----------------

Maximaal te verzekeren kapitaal 269.533,58 EUR jaarpremie over 40 jaar 6.738,34 EUR/jaar


Berekening 1.2 = 80% berekening per 01.01.2022 (na de circulaire)


Bruto loon 45.000 EUR 80% 36.000 EUR GWP (45.000 x 50% < 31.972,37) 22.500 EUR -------------- EPR 13.500 EUR loopbaanbreuk 40/40 x 1 omzetting rente naar kapitaal x 16,1004 winstdeelnamecorrectie : 1,2 -------------- Maximaal te verzekeren kapitaal 181.129,50 EUR jaarpremie over 40 jaar 4.528,24 EUR/jaar (67% van premie 2020)


We zien hier in concreto het effect van de circulaire. Door de aanpassingen kan er immers 88.404,08 EUR minder pensioenkapitaal opgebouwd worden.


Bedrijfsleider 2 :

(Dit is een voorbeeld dat we veel zullen tegen komen bij lopende contracten)


Bedrijfsleider 2 heeft een bruto-inkomen uit de vennootschap van 45.000 EUR/jaar. Zijn/haar volledige loopbaan is hij/zij zelfstandige gedurende 40 jaar tot zijn/haar wettelijke pensioendatum.

Op 01.01.2021 is hij/zij net op de helft van zijn/haar loopbaan. Hij/Zij heeft sinds de start van zijn/haar loopbaan steeds de maximale premie betaald (zie bedrijfsleider 1 = 6.738,34 EUR/jaar) waardoor hij/zij inmiddels een reserve heeft opgebouwd van 134.766,80 EUR. Hij/zij is gehuwd. We berekenen hoeveel zijn/haar premie wordt na de invoering van de circulaire.

We gaan voor de eenvoud er van uit dat de premie voor opbouw van zijn/haar aanvullend pensioen enkel via IPT gebeurt en dat de premies vrij zij van kosten en geen opbrengsten kennen.


We berekenen eerst de GWP :

Loopbaan tot 31.12.2020 = 45.000 x 25% (<15.911,04 EUR) x 240/480 = 7.955,52 EUR loopbaan vanaf 01.01.2020 = 45.000 x 50 % x 240/480 = 11.250 EUR

Totale GWP = 19.205,52 EUR


We berekenen vervolgens de 80%


Bruto loon 45.000 EUR 80% 36.000 EUR GWP (45.000 x 50%<31.972,37) 19.205,52 EUR -------------- EPR 16.794,48 EUR

loopbaanbreuk 40/40 x 1 omzetting rente naar kapitaal x 16,1004 winstdeelnamecorrectie : 1,2 -------------- Maximaal te verzekeren kapitaal 225.331,53 EUR

reeds opgebouwde reserve 134.766,80 EUR ---------------

maximaal nog te verzekeren kapitaal 90.564,74 EUR of een jaarpremie van 4.528,24 EUR/jaar


In deze case zien we dat de jaarlijkse premies zakken van 6.738,34 EUR/jaar naar 4.528,24 EUR/Jaar.

Het maximale op te bouwen pensioenkapitaal bedraagt 225.331,53 EUR ipv 269.533,58 EUR.


Bedrijfsleider 3 :

We zien dat het effect groter wordt indien er een groter pensioenkapitaal werd opgebouwd.

Bedrijfsleider 3 heeft een bruto-inkomen uit de vennootschap van 60.000 EUR/jaar. Zijn/haar volledige loopbaan is hij/zij zelfstandige gedurende 40 jaar tot zijn/haar wettelijke pensioendatum. Hij/zij is gehuwd.

We gaan voor de eenvoud er vanuit dat de premie voor opbouw van zijn/haar aanvullend pensioen enkel via IPT gebeurt en dat de premies vrij zijn van kosten en geen opbrengsten kennen.


Bedrijfsleider 3.1 berekening op 31.12.2020 (voor circulaire)


Bruto loon 60.000 EUR 80% 48.000 EUR GWP (60.000x 25%<15.911,04) 15.911,04 EUR -------------- EPR 32.088,96 EUR loopbaanbreuk 40/40 x 1 omzetting rente naar kapitaal x 16,1004 winstdeelnamecorrectie : 1,2 ----------------

Maximaal te verzekeren kapitaal 430.537,57 EUR jaarpremie over 40 jaar 10.763,44 EUR/jaarBedrijfsleider 3.2 berekening op 01.01.2022 (na circulaire)


Heeft een bruto-inkomen uit de vennootschap van 60.000 EUR/jaar. Zijn/haar volledige loopbaan is hij/zij zelfstandige gedurende 40 jaar tot zijn/haar wettelijke pensioendatum. De aanvang van zijn/haar loopbaan is 01.01.2021. Hij/zij is gehuwd.

We gaan voor de eenvoud er van uit dat de premie voor opbouw van zijn/haar aanvullend pensioen enkel via IPT gebeurt en dat de premies vrij zij van kosten en geen opbrengsten kennen.


Bruto loon 60.000 EUR 80% 48.000 EUR GWP 60.000 x 50% 30.000 EUR -------------- EPR 18.000 EUR loopbaanbreuk 40/40 x 1 omzetting rente naar kapitaal x 16,1004 winstdeelnamecorrectie : 1,2 ----------------

Maximaal te verzekeren kapitaal 241.506 EUR jaarpremie over 40 jaar 6.037,65 EUR/jaar = 56% van premie voor circulaire


We zien hier duidelijk het effect van de circulaire. En kan maar 251.506 EUR opgebouwd worden in plaats van 430.537,57 EUR, ofwel een verschil van 179.031,57 EUR.


Bedrijfsleider 4 :

Bedrijfsleider 4 heeft een bruto-inkomen uit de vennootschap van 60.000 EUR/jaar. Zijn/haar volledige loopbaan is hij/zij zelfstandige gedurende 40 jaar tot zijn/haar wettelijke pensioendatum. Op 01.01.2021 is hij/zij net op de helft van zijn loopbaan. Hij/zij heeft sinds de start van zijn/haar loopbaan steeds de maximale premie betaald (zie bedrijfsleider 3 = 10.763,44 EUR/jaar) waardoor hij/zij inmiddels een reserve heeft opgebouwd van 215.268,80 EUR. Hij/zij is gehuwd.

We berekenen hoeveel zijn/haar premie wordt na invoering van de circulaire.

We gaan voor de eenvoud er vanuit dat de premie voor opbouw van zijn/haar aanvullend pensioen enkel via IPT gebeurt en dat de premies vrij zij van kosten en geen opbrengsten kennen.


We berekenen eerst de GWP :

Loopbaan tot 31.12.2020 = 60.000 x 25% (<15.911,04 EUR) x 240/480 = 7.955,52 EUR loopbaan vanaf 01.01.2021 = 60.000 x 50 % x 240/480 = 15.000 EUR

Totale GWP = 22.955,52 EUR


Bruto loon 60.000 EUR 80% 48.000 EUR GWP 22.955,52 EUR -------------- EPR 25.044,48 EUR loopbaanbreuk 40/40 x 1 omzetting rente naar kapitaal x 16,1004 winstdeelnamecorrectie : 1,2 ----------------

Maximaal te verzekeren kapitaal 336.021,79 EUR reeds opgebouwd kapitaal 215.268,80 EUR maximaal nog op te bouwen kapitaal 120.752,99 EUR


jaarpremie over 20 jaar 6.037,65 EUR/jaar = 56% oorspronkelijke premie


We zien hier ook het duidelijke effect van de circulaire op het op te bouwen pensioenkapitaal.Concreet en als besluit kunnen we meegeven dat alle polissen opnieuw moeten bekeken worden en dat dit zal leiden tot een daling van de te betalen premies.Meer info nodig? Neem dan gerust contact op met Patrick Vanbelleghem via patrick@jump4more.be

コメント


Enkel bericht: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page