top of page
  • Stefanie Van Eeckhout

Groei = change ?

Laatst had ik een interessante discussie met een ondernemer. Hij was somber over de toekomst. Hij vroeg zich af hoe hij nog kan groeien in een verzadigde markt die omgeven is door start-ups die allemaal beter georganiseerd zijn.

Ik moest toch even slikken…

Waarom zou een gevestigde KMO geen groei potentieel meer hebben?

Waarom zouden ze zich niet anders kunnen organiseren zodat ze minstens even concurrentieel zijn?

Waarom lijkt change zo onoverkomelijk?

Staat of valt niet alles met de mindset van de ondernemer en zijn/haar bedrijf?

Als ik bij een bedrijf een verkennend gesprek voer, dan probeer ik ook enkele vragen uit de volgende categorieën te stellen. Ze geven mij immers inzicht in de change mindset van het bedrijf:

1/ Toekomst : In welke mate zitten mensen gevangen in oude denkpatronen? Staan ze stil bij de toekomst en de disruptie binnen de sector? Weten ze wat we als bedrijf zullen ‘moeten’ veranderen als we binnen x aantal jaar überhaupt nog een bestaansreden willen hebben?

2/ Gluren bij de buren : wordt er regelmatig even over het muurtje gepiept? Wie zijn de concurrenten waar men naar opkijkt? Hoe zijn die georganiseerd en wat kan men er van opsteken?

3/ Leerproces : mogen mensen fouten maken? Door fouten te (mogen) maken en er uit te leren, kan men zichzelf en het bedrijf beter maken. Wordt bij een fout de belangrijke vraag gesteld: ‘Hoe kunnen we dit aanpakken zodat we de volgende keer dezelfde fout niet meer maken?’. Of gaat men eerder op zoek naar een 'dader' of 'zondebok'?

4/ Human capital : Heeft men de juiste mensen op de juiste plaats? Elk bedrijf heeft nood aan een goede mix van kennis, ervaring en dynamisme. Het ontbreken hiervan zorgt automatisch voor stress situaties, een gebrek aan ownership en bijgevolg aan vooruitgang.

Wat als medewerkers voor uitdagingen staan waar ze geen raad mee weten of geen tijd voor hebben. Durft men dan te investeren in tijdelijke experten om die zaken aan te pakken?

Uit het gesprek met de ondernemer in kwestie bleek dat hij het moeilijk had om te antwoorden op deze vragen. Groei stond voor hem gelijk aan ‘meer omzet’. Maar door je enkel blind te staren op omzet, verlies je jezelf dan niet in korte termijn successen? Moeten we niet het verband zien tussen groei en change?

Als ik terugkom op de bovenstaande verzuchting : 'Kunnen we nog groeien in een verzadigde markt die omgeven is door start-ups die beter georganiseerd zijn?', dan is mijn antwoord volmondig "JA". Op voorwaarde dat we ons focussen op de organisatie zelf en zijn verbeterpotentieel, en niet op de resultaten. Die zijn mijns inziens slechts het gevolg ...

#Jump4more #financeprojecten #CFOservices

Enkel bericht: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page